Ιατρική-Ιδιωτική-Κεφαλαιουχική-Εταιρεία - Ιατρική ΙΚΕ

Ιατρική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία – Ιατρική ΙΚΕ

Ιατρική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία – Ιατρική ΙΚΕ Η Ιατρική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία – Ιατρική ΙΚΕ είναι μια μορφή ΙΚΕ. Η εταιρική μορφή ΙΚΕ που εισήχθη με τον Ν.4072/2012 έχει γίνει πλέον πολύ δημοφιλής καθώς αντιμετωπίζει ουσιαστικά, τα προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί στις μορφές των εταιρειών ΕΠΕ και ΑΕ. Με την νέα αυτή μορφή, η σύσταση…