Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που διαμένουν στο εξωτερικό

Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που διαμένουν ή εργάζονται στο εξωτερικό

Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που διαμένουν ή εργάζονται στο εξωτερικό Ως είναι γνωστό, οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που διαμένουν ή εργάζονται στο εξωτερικό συνεχίζουν να έχουν ως φορολογική τους κατοικία την Ελλάδα, δηλαδή συνεχίζουν να φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους στην Ελλάδα εφόσον δεν έχουν κάνει τις κατάλληλες ενέργειες. Οπότε η φορολογική τους κατοικία στην…