Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR

Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR

Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR (General Data Protection Regulation) που υιοθετήθηκε με την οδηγία ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 27 Απριλίου 2016 στηρίζεται ουσιαστικά στο ήδη υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο νέος κανονισμός έχει ως κύριο στόχο την αυστηρότερη εφαρμογή των διατάξεων…