φόρος διαμονής

Φόρος διαμονής – Βασικά σημεία προσοχής

Φόρος διαμονής  – Βασικά σημεία προσοχής   Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.4389/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4514/2018, από 01.01.2018 επιβάλλεται φόρος διαμονής επί των δωματίων που ενοικιάζονται από οργανωμένα ξενοδοχειακά καταλύματα. Τον φόρο διαμονής τον επιβαρύνεται ο πελάτης που έκανε χρήση του καταλύματος και επιβάλλεται κατά την αναχώρηση του. Τα καταλύματα…